Makkelijk bestellen - Snelle bezorging - verzamel bonus maaltijden

Privacy Beleid

 

Hungry.nl respecteert de privacy van iedereen die de website bezoekt. Deze gegevensbeschermingsverklaring schetst ons beleid met betrekking tot de vergaring en het gebruik van informatie over de bezoekers van de Hungry.nl website. Het kan voorkomen dat we ons Privacy Beleid van tijd tot tijd actualiseren in verband met veranderingen in de technologie of legislatieve veranderingen. Deze herzieningen kunnen invloed hebben op de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken. Hungry.nl is niet verantwoordelijk voor het Privacy Beleid van externe websites die via het gebruik van onze website bezocht kunnen worden. Derhalve adviseren we u om de gegevensbeschermingsverklaring van externe websites grondig door te lezen gelet op het feit dat deze websites een ander Privacy Beleid kunnen hanteren.   Het verwerken van persoonlijke informatie welke is verkregen middels uw bezoek aan de website Hungry.nl is onderworpen aan de bepaling van de Nederlandse gegevensbescherming 1988 en 2003. In het algemeen zullen enkel haar externe partijen en serviceproviders hier gebruiken van maken binnen Hungry.nl en van informatie waarvan u Hungry.nl voorziet. Uw informatie zal worden vrijgegeven wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer dit wettelijk is toegestaan. Wanneer u ons offensieve, ontoepasselijke of aanstootgevende inhoud stuurt of bij Hungry.nl als bericht plaats dan kan Hungry.nl alle informatie die op dat moment beschikbaar is over u gebruiken om u te stoppen zulk gedrag te vertonen.
Dit kan inhouden dat Hungry.nl relevante externe partijen zoals uw werkgever, school, e-mail en internet provider en rechtshandhavingsinstanties informeert over de inhoud van uw bericht alsmede uw gedrag. De informatie kan niet gebruikt worden om contact op te nemen met uw werkgever, school of e-mail / internet provider, enkel met de politie. Wanneer u persoonlijke informatie naar Hungry.nl stuurt (bijvoorbeeld voor wedstrijden / competities) dan hebben wij legale verplichtingen naar u toe aangaande de manier waarop wij met de door u toegestuurde data omgaan. We moeten de informatie eerlijk verkrijgen, dat betekent, wij moeten uitleggen hoe we de informatie gebruiken ( zie de notities op verschillende webpagina's die uitleggen waarom wij deze informatie van u verzoeken) en waar we u informeren of we voornemens zijn deze informatie te delen met andere partijen ( uw goedkeuring vragen om de informatie met derde te delen)
Welke persoonlijke informatie vergaart Hungry.nl wanneer ik hun website bezoek? Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd via Hungry.nl dan bestaat de mogelijkheid dat Hungry.nl informatie over uw woon alsmede uw e-mail adres vergaart. Wanneer u zich aanmeldt voor onze alert service bestaat de kans dat we vergelijkbare informatie verkrijgen. Wanneer u een order plaatst via de website van Hungry.nl bestaat de mogelijkheid dat wij informatie over uw betaalmethode en uw adres vergaren.
Het doel van dit privacy beleid is om u uit te leggen hoe Hungry.nl uw persoonlijke informatie, die verkregen word middels uw bezoek aan de website, verzameld en gebruikt. Hungry.nl verzekert dat het de persoonlijke informatie zoals door u aan ons verstrekt behoud overeenkomstig met zijn verplichtingen zoals beschreven in de huidige gegevensbescherming wetgeving.
Het kan voorkomen dat wij om persoonlijke informatie vragen, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer, wanneer u mee wilt doen aan wedstrijden of wanneer u zich aanmeldt voor de e-mail alert dienst van Hungry.nl. Deze informatie wordt niet gedeeld met derde zonder uw goedkeuring. Wanneer u persoonlijke informatie deelt met Hungry.nl (voor bijvoorbeeld wedstrijden), dan hebben wij juridische verplichtingen aangaande hoe wij met uw informatie omgaan. We moeten de informatie eerlijk verkrijgen, dat betekent, wij moeten uitleggen hoe we de informatie gebruiken ( zie de notities op verschillende webpagina's die uitleggen waarom wij deze informatie van u verzoeken) en waar we u informeren of we voornemens zijn deze informatie te delen met andere partijen ( uw goedkeuring vragen om de informatie met derde te delen)
 In het algemeen zullen enkel haar externe partijen en serviceproviders hier gebruiken van maken binnen Hungry.nl en van informatie waarvan u Hungry.nl voorziet. Uw informatie zal worden vrijgegeven wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer dit wettelijk is toegestaan. Wanneer u ons offensieve, ontoepasselijke of aanstootgevende inhoud stuurt of bij Hungry.nl als bericht plaats dan kan Hungry.nl alle informatie die op dat moment beschikbaar is over u gebruiken om u te stoppen zulk gedrag te vertonen.
Dit kan inhouden dat Hungry.nl relevante externe partijen zoals uw werkgever, school, e-mail / internet provider en rechtshandhavingsinstanties informeert over de inhoud van uw bericht alsmede uw gedrag. Wij slaan uw persoonlijke informatie op in ons systeem voor de hele periode dat u gebruik maakt van de door u verzochte dienst geleverd door Hungry.nl, en we verwijderen deze informatie op het moment dat het doel voor het gebruik van de dienst is bereikt. Persoonlijke informatie van mensen die zich nog niet geregistreerd hebben maar wel deelnemen aan bijvoorbeeld wedstrijden word opgeslagen voor zolang als nodig geacht door Hungry.nl om de dienst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hungry.nl verzekert u dat het de persoonlijke informatie zoals door u aan ons verstrekt behoud overeenkomstig met zijn verplichtingen zoals beschreven in de gegevensbescherming wetgeving 1988 en 2003.
De periode van gegevensbewaring is verder uiteengezet in de algemene voorwaarden van wedstrijden en diensten. Wanneer u op de hoogte gesteld word op Hungry.nl dat uw informatie mogelijk gebruikt wordt door Hungry.nl om contact met u op te nemen voor "administratieve dienst doeleindes", dit betekend dat Hungry.nl contact met u op kan nemen voor diverse doeleinden gerelateerd aan de dienst waar u zich voor heeft aangemeld.
Bijvoorbeeld, het kan voorkomen dat we u willen voorzien van informatie omtrent uw wachtwoord of dat we u op de hoogte willen stellen dat een specifieke dienst tijdelijk niet beschikbaar is vanwege onderhoud. Wij zullen geen contact met u opnemen voor commerciële doeleindes, zoals u informeren over verbeteringen binnen onze diensten of een aanbod van nieuwe diensten van Hungry.nl, behalve wanneer u hier specifiek mee akkoord bent gegaan tijdens het registeren op de website of op een ander tijdstip wanneer u specifiek heeft aangegeven graag zulk commercieel materiaal te ontvangen.
Hungry.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekst bestanden die vanaf de website naar de webbrowser van de gebruiker worden gestuurd. Wanneer de gebruiker diezelfde website wederom bezoekt dan stuurt de webbrowser de cookies terug naar de website en is zo in staat om de gebruiker alsmede zijn of haar persoonlijke details en voorkeuren te herkennen. Het beleid van Hungry.nl aangaande het gebruik van cookies staat in detail beschreven in ons cookiebeleid. Deze informatie wordt vervolgens door ons gebruikt om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website en om de diensten die wij onze klanten bieden overeenkomstig met de verkregen informatie te verbeteren. De website van Hungry.nl bevat links naar websites van derden.
Het Privacy Beleid van Hungry.nl is niet van toepassing op deze externe websites en Hungry.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor het Privacy beleid noch de inhoud van deze websites van derden.
Wanneer u onder de 18 bent verzoeken wij u om uw ouders of voogd toestemming te vragen om ons te voorzien van uw contactgegevens. Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben aangaande dit Privacy Beleid kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn persoonlijke informatie beveiligd is en veilig bewaard word wanneer ik deze indien voor het gebruik van diensten op jullie website? De servers van Hungry.nl waarop persoonlijke informatie is opgeslagen bevinden zich op een beveiligde locatie bij onze hostingsdienst. Details van credit en debet kaarten worden gecodeerd opgeslagen voor extra veiligheid.
Hoe gebruikt Hungry.nl mijn persoonlijke informatie? Wanneer Hungry.nl door middel van uw bezoek of communicatie aan de website persoonlijke informatie van u of andere bezoekers vergaart, dan verzekert Hungry.nl dat de informatie enkel gebruikt word voor het beoogde doel en dat de informatie niet verder gedistribueerd wordt of gebruikt word voor andere doeleinden.   Deelt Hungry.nl persoonlijke informatie met derden? Het valt niet binnen het beleid van Hungry.nl om persoonlijke informatie met derden te delen.
  Verstuurt u (delen van) de persoonlijke informatie naar het buitenland voor andere doeleinden? Hungry.nl verstuurt geen persoonlijke informatie naar het buitenland.
Bevind de hostingservice van Hungry.nl zich binnen de Europese Unie? Ja, de hostingservice van Hungry.nl bevindt zich binnen de Europese Unie.

Hoe lang word mijn persoonlijke informatie door Hungry.nl bewaard? Hungry.nl garandeert u dat uw persoonlijke informatie niet langer word bewaard dan nodig is en dat zodra het doel voor het behouden van de informatie bereikt is de informatie niet langer zal worden bewaard.

Hoe kan ik een verzoek indienen om een kopie te krijgen van de informatie die Hungry.nl over mij heeft verzameld middels mijn gebruik van de website? Sectie 4 van de wetgeving gegevensbescherming beschrijft dat elk individu het recht heeft om een geschreven verzoek in te dienen bij Hungry.nl voor een kopie van hun persoonlijke informatie zoals opgeslagen door Hungry.nl. Het kan voorkomen dat Hungry.nl eerst om verdere identificatie vraagt alvorens zij de informatie vrijgeven tevens bestaat de optie dat er een maximaal bedrag van €6.35 in rekening wordt gebracht voor het leveren van de informatie aan de gebruiker. Hungry.nl heeft, zoals beschreven in de voorschriften van de wet gegevensbescherming, 40 dagen om te voldoen aan het verzoek tot inzage in de informatie. Er moet echter wel opgemerkt worden dat, volgens sectie 21 van de wet gegevensbescherming 2003, er specifieke uitzonderingen bestaan met betrekking tot het behouden van persoonlijke informatie voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden. Wanneer gebruikers inzage willen hebben in de persoonlijke informatie die Hungry.nl mogelijk over hun bezit verzoeken wij deze om contact op te nemen met onze helpdesk of om te schrijven naar info@hungry.nl.

 


 

 

 

© Copyright 2018 Hungry Netherlands B.V.
Haarlemmerweg 317H - 1051 LG Amsterdam
KvK 63536285
Tel: 020 261 1367
info@hungry.nl.